22/09/21  Phòng GD&ĐT  1861
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẠ HUOAI PHỐI HỢP HỘI CHỬ THẬP ĐỎ HUYỆN TRAO TẶNG HỌC BỔNG VÀ QUÀ TRUNG THU 2021 CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRỊ GIÁ TRÊN 22 TRIỆU ĐỒNG
 22/04/21  Tin tức  2226
Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Huoai đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh, chủ động chuẩn bị triển khai Chương trình Giáo dục PT 2018